Image

Proje Portföy Yönetimi

Günümüzde kuruluşlar, işte yapacakları değişimlerde, değişim yöneticilerin daha az kaynakla, daha kısa sürede ve daha ürünler, hizmetler ve yetenekler gerçekleştirmelerini isterler. Bu nedenle sorunlu projelere yatırım yapmak yerine, projelerin daha mantıklı bir şekilde yürütülmesi ve önemli olana öncelik verilmesi gerekir.

Bunun sonucu radikal değişim planlayan kuruluşların proje ve programlarını yürütmek için gerekli becerileri olan, doğru bilgileri özümsemiş, yetkin Proje Portföy Yöneticilerine ihtiyaçları vardır.

Proje Portföyü

Proje portföyü, bir kuruluşun finansal ve stratejik hedefleri için birlikte yönetilen ve optimize edilen proje, program ve süreçler topluluğudur.

Projenin belirlenmiş bir nihai hedefi veya teslimatı vardır. Portföy ise, projeden farklı olarak, kaynakların birçok proje için önceliklendirmesi, planlaması ve atanmasını sürekli olarak optimize etmesine yönelik bir yapıdır.

Proje Portföy Yönetimi

Proje portföy yönetimi (PPY), bir portföy içinde bulunan tüm projeler için maliyetlerin, kaynakların, teknolojilerin ve süreçlerin analizi ve optimizasyonudur. Proje portföy yönetimi, genellikle portföy yöneticileri ve proje ofisi (PO) tarafından gerçekleştirilir.

PPY'nin temel odak noktası, portföydeki program ve projelerin tüm sonuçların kuruluşun stratejik hedeflerini desteklediğinden emin olmaktır. Portföy yöneticisi ve PO bunun için iş analizi yapar, bütçeleri gözden geçirir, bir taraftan tahminlerde bulunurken diğer taraftan riskleri minimuma indirir ve paydaş beklentilerini yönetir.