PRINCE2

 

PRINCE2, etkin proje yönetimi için süreç tabanlı bir metotdur. Size başarılı bir proje yöneticisi olmak için ihtiyaç duyduğunuz temel becerileri öğretir. "PRojects IN Controlled Environments" (Kontrollü ortamlarda projeler), 2inci versiyon anlamına gelir. 

PRINCE2, dünya çapında yaygın olarak tanınan ve çeşitli endüstri ve sektör yöneticileri ve kuruluşlar tarafından kullanılan bir proje yönetimi metodudur. (PRINCE2 sertifikaları, 29 Kasım 2019 itibariyle 220 ülkede kullanılmaktadır. Kaynak: Axelos).

PRINCE2 tamamen ölçeklenebilir ve metoda yapılan en son güncelleme, üstlendiğiniz her projeye daha da kolay uyarlanabilmesini getirmiştir.

Ne tür veya ne ölçekte ne olursa olsun, başarılı projeler yönetmek için gereken temel konularda rehberlik eden esnek bir metottur. Yedi prensip, yedi tema ve yedi süreç üzerine inşa edilen PRINCE2, özel ihtiyaçları karşılayacak şekilde uyarlanabilir.

PRINCE2 ana özellikleri

 • İş planına odaklanması
 • Proje yönetimi ekibi için tanımlanmış bir organizasyon yapısı
 • Ürün-temelli planlama yaklaşımı
 • Projeyi yönetilebilir ve kontrol edilebilir aşamalara bölme üzerinde vurgusu
 • Her projeye uygun düzeyde uygulanabilir olma esnekliğidir.

MakroNorm PRINCE2 Eğitimleri

 

MakroNorm PRINCE2 eğitimleri katılımcılara PRINCE2 emel kitabı 'Managing Successful Projects with PRINCE2'da belirtilmiş olan PRINCE2 Proje Yönetimi metodunun kullanılması ve teknikleri hakkında kapsamlı bilgi vermek üzere düzenlenmiş akredite bir eğitimdir. Katılımcınız uluslararası geçerli sertifika almasını sağlar.

PRINCE2 eğitimleri, en yeni güncellenmesi olan 6. Edition üzerinden yapılır ve iki bölümden oluşur. Foundation bölümünde katılımcılar temel PRINCE2 metodu kavramlarını, süreç ve temalarını öğrenirler. Aynı zamanda Foundation sınavına hazırlar.

Foundation eğitimini izleyen Practitioner eğitiminde katılımcılar ilk bölümde öğrendikleri bilgileri bir projeye nasıl uygulayacakları konusunda senaryo çalışmaları yapar ve Practitioner sınavı için hazırlanırlar.

PRINCE2'nun Yararları

 

Bireylere yararları


Dünya çapında 1 milyondan fazla sertifikalı PRINCE2 uzmanı bulunmaktadır ve PRINCE2 proje yönetiminde dünyada en çok uygulanan metot olarak kabul görmüştür.


PRINCE2 ile öğreneceğiniz beceriler, bir projeyi daha başarılı ve daha etkin bir şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca kariyer ilerlemenize de yardımcı olacaktır. Birçok kuruluşta proje yöneticisi olarak iş bulmak için PRINCE2 bilgisine sahip olmak gereklidir. Proje profesyonellerinin %88'i PRINCE2'nin kariyerlerinde kendilerine yardımcı olduğunu belirtmiştir.

Kuruluşunuza yararları


PRINCE2 metodunu kullanan bir kuruluşta projeler şuınlardan yararlanacaktır:

 • Projenin bir iş gerekçesine sahip olması ve bunun proje boyunca devam ettiğine dair güvence
 • Projede bir organizasyon ve burada görev alanların rol ve sorumlulukların belirlenmiş olmas
 • Ortak ve tutarlı bir yaklaşım
 • Kontrollü ve organize bir başlangıç, orta ve son
 • Plana karşı ilerlemenin düzenli olarak gözden geçirilmesi

PRINCE2 Yapısı


PRINCE2 metodu, prensipler, temalar, süreçler ve proje ortamı (ortama göre uyarlama) olmak üzere dört entegre unsurundan oluşur.
PRINCE2 Entegre elementler
Prensipler
Prensipler, projenin gerçekten PRINCE2 metodu kullanılarak yönetilip yönetilmediğini belirleyen gereksinimler ve iyi uygulamalardır.  Yedi prensip vardır ve bir projenin PRINCE2 projesi olması için yedi prensibin de uygulanması gerekmektedir. 

Yedi PRINCE2 prensibi şunlardır:

1. İş gerekçesinin sürekli geçerliliği: Projeyi yürütmek ve yönetmek için projenin her aşaması ve karar noktasında haklı ve geçerli bir neden olmalıdır. Aksi takdirde proje kapatılmalıdır.

2. Deneyimden öğrenmek: PRINCE2 proje ekipleri, daha önceki projelerden ve çalışmalardan öğrenilen dersleri sürekli olarak araştırmalı ve bunlardan yararlanmalıdır.

3. Tanımlanmış roller ve sorumluluklar: PRINCE2 proje ekibi net bir organizasyon yapısına sahip olmalı ve doğru kişiler doğru görevlere getirilmelidir.

4. Aşamalar halinde yönetme: PRINCE2 projeleri aşamalı olarak planlanmalı, izlenmeli ve kontrol edilmelidir.

5. İstisnaya göre yönetim: projede çalışan kişilere, proje ortamı içinde etkin bir şekilde çalışmaları için doğru ölçüde yetki verilmelidir.

6. Ürünlere odaklanma: PRINCE2 projeleri ürün tanımı, teslimat ve kalite gereksinimlerine odaklanır.

7. Proje ortamına uygun uyarlama: PRINCE2, projenin ortamına, boyutuna, karmaşıklığına, önemine, projeyi yapan kuruluşun kabiliyetine ve riskine uyacak şekilde uyarlanmalıdır.
prince2-elements.jpg

Copyright © AXELOS Limited 2017. Used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

PRINCE2 Sertifikasyonları


PRINCE2 sertifikasyon sınavları Foundation ve Practitioner olmak üzere iki düzeyde yapılmaktadır. Sınavlarda başarılı olan katılımcılar PRINCE2 sahibi Axelos'tan uluslararası geçerli sertifika elde ederler.

MakroNorm’da eğitim ve sınav alanların Foundation sınavını geçme oranı %100, Practitioner %96’dır.

Sınav kayıtları MakroNorm tarafından yapılır. Sınavlar pandemi koşullarında Proctor yöntemi ile bulunduğunuz yerde, özel mekanınızda alabilirsiniz.

Kaydı takiben katılımcılar MakroNorm portalı MakroNorm Learning Academy’e üye yapılır. Katılımcılar eğitimden sınava karar buradaki doküman ve sınav simülasyonlarını kullanabilirler. Ayrıca eğitimden sınava kadar eğitmenden destek alabilirler.
Foundation Sınavı

Bu düzey, bir sertifikasyon adayının PRINCE2'yi destekleyen bir proje ortamında, PRINCE2 metodunu kullanarak bir proje yönetim ekibi içerisinde bilgili bir eleman olarak çalışıp çalışamayacağını ölçmeyi amaçlar. Bu amaçla, adayın metodun prensiplerini ve terminolojisini anladığını göstermeleri gerekir.

Adayların özellikle bilmeleri gereken konular şunlardır:

 • Tüm rollerin amacını ve temel içeriğini, yedi prensibi, yedi temayı ve yedi süreci tanımlamak.
 • Hangi proje yönetimi ürünlerinin yedi sürece girdi ve çıktı olduğunu belirtmek.
 • Ana proje yönetimi ürünlerinin temel amaçlarını ve ana içeriklerini bilmek.
 • Bir projenin süreçler, teslimatlar, roller ve yönetim boyutları arasındaki ilişkileri belirtmek.

Sınav formatı

 • 60 dakikalık sınav süresi (75 dakika. Ana dili İngilizce olmayanlara %25 süre eklenir)
 • 60 soru
 • Kapalı kitap
 • Sınavı geçmek için 33 (%55) doğru cevap

Ek bilgiler

 • MakroNorm 'un PRINCE2 Foundation eğitimleri tamamen akreditedir.
 • PMP için 18 PDU (online eğitim), 21 PDU (sınıf içi eğitim)