PMP®, Project Management Professional eğitim programı

 
PMI’ın Project Management Professional (PMP®) sertifikası, proje yöneticileri için endüstride tanınmış bir sertifikadır. Global olarak tanınan ve talep edilen PMP sertifikası, projeleri başarıyla yönetmek ve yönlendirmek için deneyim, eğitim ve yetkinliğe sahip olduğunuzu gösterir.

PMP sertifikasına sınavı alabilmek için PMI’ın belirlemiş olduğu aşağıdaki eğitim ve mesleki deneyim gereksinimlerini karşılamanız gerekir. Bunlar:

 • 4 yıllık üniversite derecesi,
 • Minimum üç yıl/36 ay profesyonel proje yönetimi deneyimi ve bunun en az 4500 saatinin proje yöneticiliği veya proje liderliği yapılmış olması,
 • 35 saat proje yönetimi eğitimi almak.

MakroNorm PMP Eğitimleri

 

MakroNorm'un 'PMP Sınavına Hazırlık' eğitim programı, katılımcılara PMI’ın proje yönetimi prensipleri, proje yönetimi alanlarını, temel proje yönetimi terminolojisini ve PMP sınavını geçmek için gerekli araç ve teknikleri öğretmek için tasarlanmıştır.

Bu eğitim programı, Ocak 2021'den itibaren PMP Sınavının esas aldığı “The PMP Exam Content Outline”ın Haziran 2019 tarihli sürümüne dayalı olarak güncellenmiştir. PMBOK Guide 6ıncı Edition ve diğer birçok referans kaynağı, PMP sınav müfredatı için gerekli konuları kapsayacak şekilde kullanılmıştır.

Eğitim PMP Sınavına başvurmak için PMI’ın belirttiği 35 saatlik sınıf içi eğitimi ön koşulunu sağlamaktadır. Katılımcılarına PMI anlayışı ve proje yönetimi perspektifi ile PMP sınav başvurusunun nasıl yapılacağı hakkında bilgiler verilmektedir.

PMP'nin Yararları

 

Bireylere yararları


PMP sertifikasını elde etmek, temel proje yönetimi süreçleri araçları, stratejileri, eğilimleri ve metodolojileri hakkında bilginizi geliştirir. PMP sertifikalı olmak motivasyonunuzun olduğunuzu ve hedef odaklı olduğunuzu gösterir.

PMP sertifikası global olarak tanındığı için PMP sertifikasız sizin deneyimli profesyonel proje yöneticisi sınıfına girmenizi sağlar. 

Özgeçmişinizdeki PMP Sertifikası, sahip olabileceğiniz en iyi niteliklerden biridir. İşe alınmada veya işte ilerlemede PMP sertifikasına sahip profiller, sertifikaya sahip olmayanlara göre ön sıraya alınır. Kariyer gelişimi için daha fazla ve iyi fırsatlar sağlar.

Kuruluşlara yararları


Kuruluşunuzda en iyi yetenekleri bir araya getirmenizi sağlar.

Güncellenen beceriler, teknikler, metodolojiler ve araçlar, kuruluşun yeni projeler kazanmasına yardımcı olur. Projelerde ortaya çıkan yaygın sorunlar, PMP uzmanları tarafından daha verimli bir şekilde ele alınır.

Projeleri daha başarılı bir şekilde yönetebildikleri için PMP profesyonelleri projelerinizde başarı oranının artmasını sağlar.

Kuruluşunuzda projeleri yöneten PMP sertifikalı yöneticiler, kuruluştaki genel çalışma kültürünü geliştirir, projelerde çalışma kültürünü ve standardını iyileştirir.

Eğitim İçeriği

Kapsam


PMP eğitim içeriği 2021 sınav müfredatı için köklü bir şekilde güncellemiştir. Ocak 2021'den itibaren tahmine dayalı, çevik ve hibrit yaklaşımlar dahil olmak üzere değer dağıtım yelpazesini kapsayan içerik üç sınav alanına dahil edilmiştir.

PMP sertifikasyon sınavının odaklandığı üç sınav alanına dahil edilmiştir:

 1. İNSANLAR– günümüzün değişen ortamında bir proje ekibine etkin bir şekilde liderlik etmek için ihtiyaç duyduğunuz sosyal becerilerin vurgulanması,
 2. SÜREÇ– projelerin başarıyla yönetilmesinin teknik yönlerinin güçlendirilmesi, ve
 3. İŞ ORTAMI– projeler ve organizasyonel strateji arasındaki bağlantıyı vurgulamaktır.


TANIMLAR

Etki Alanlarının, Görevlerin ve Etkinleştirmelerin Tanımı.

Aşağıdaki etki alanları ve etki alanları içindeki görevler ve bunların etkinleştiricileri açıklanmıştır:


1. İNSANLAR

Etki Alanı Görevleri:

 • Çatışmayı yönetmek
 • Bir takıma liderlik etmek
 • Destek ekibi performans kontrolü
 • Ekip üyelerini ve paydaşları güçlendirmek
 • Ekip üyelerinin/paydaşların yeterince eğitmek
 • Bir ekip oluşturmak
 • Takım önündeki engelleri, engelleyicileri ele almak ve kaldırmak
 • Proje anlaşmalarını müzakere etmek
 • Paydaşlarla işbirliği yapmak
 • Ortak anlayış oluşturmak
 • Sanal ekiplerle etkileşim kurmak ve desteklemek
 • Ekip temel kurallarını tanımlamak
 • İlgili paydaşlara mentorluk yapın
 • Duygusal zekanın uygulanması yoluyla ekip performansını teşvik edin

2. SÜREÇ

Etki Alanı Görevleri:


 • İş değeri sağlamak için projeyi gereken aciliyetle yürütmek
 • İletişimleri yönetmek
 • Riskleri değerlendirin ve yönetin
 • Paydaşların katılımını sağlamak
 • Bütçeyi ve kaynakları planlamak ve yönetmek
 • Zaman planı yapmak ve yönetmek
 • Ürünlerin/teslimatların kalitesini planlamak ve yönetmek
 • Kapsamı planlamak ve yönetmek
 • Proje planlama faaliyetlerini entegre etmek
 • Proje değişikliklerini yönetmek
 • Tedarik planlaması yapmak ve yönetmek
 • Proje ürünlerini yönetmek
 • Uygun proje metodolojisi/yöntemleri ve uygulamaları belirlemek
 • Proje yönetişim yapısı oluşturmak
 • Proje sorunlarını yönetmek
 • Proje sürekliliği için bilgi aktarımını sağlamak
 • Proje/faz kapanışını veya geçişleri planlamak ve yönetmek

3. İŞ ORTAMI

Etki Alanı Görevleri:


 • Proje uyumluluğunu planlamak ve yönetmek
 • Proje faydalarını ve değerini değerlendirmek
 • Kapsam üzerindeki olası etkileri için dış ortamındaki değişiklikleri değerlendirmek ve ele almak
 • Organizasyonel değişimi desteklemek


PMP SINAVI VE BAŞVURU FORMU İÇİN İPUÇLARI

 • Örnek Sınav Soruları
 • Sınavlarda pratik yöntem ve yaklaşımlar
 • PMI anlayışına ilişkin kılavuz
 • PMP sınavı başvuru formu nasıl doldurulur?

PMP SINAVI

Eğitime PMP sınavı dahil değildir. Sınav PMI sitesi üzerinden müracaatla yapılır. Eğitimde sınav müracaatı konusunda detaylı bilgi verilir.
Image