Proje Yönetimi


Dünyada proje yönetimi konusuna Bilgi Birikimi (Body of Knowledge) ve Metot olmak üzere iki genel bakış açısı bulunmaktadir.

Bilgi Birikimi proje yöneticisinin projesini yürütürken uygulanması gereken teknik liderlik, müzakere, satınalma gibi çeşitli ve geniş spektrumlu proje yönetimi yetkinlikleri ve tekniklerini kapsar. Bilgi bazlıdır.

Dünyada en yaygın olan bilgi birikimi, ABD menşeyli PMI'ın (Project Management Institute) PMBOK'udur. Bunun yanısıra Hollanda merkezli IPMA'nın Bilgi Birikimi çalışmaları bulunmaktadır. İngiltere'de bulunan meslek organizasyonu APM (Association for Project Management), IPMA'nın ülke bazlı bir kuruluştur.

PMBOK bir proje yöneticisinin projeleri yürütmek için bilmesi gereken bilgileri içerir. Ancak bu bilgileri kullanmak için bir metot gerektiğini belirtmiştir.

Metot bir proje hayat döngüsünde adım-adım nasıl ilerleme yapılacağını anlatır. Süreç tabanlıdır. PRINCE2 İngiltere Hükümetinin geliştirmiş olduğu (şimdi Axelos'un sahip olduğu) ve dünyada en geniş olarak kullanılan proje yönetimi metodudur ve ‘en iyi uygulama kılavuz'larından birisidir.

PRINCE2 metodu bir projede hangi çalışmanın, kim tarafından ve ne zaman yapması gerektiği belirten bir yapı sunar. Bilgi birikimi bunların uygulanması konusunda çeşitli teknikler sunar. Bilgi Birikimi ve Metot projelere değişik açılardan bakar ve birbirini tamamlar.

MakroNorm projelerinizi başarılı olarak yürütmeniz için hem PMI-PMBOK standartları ve hem de PRINCE2 metodu konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunar.