Danışmanlık

Her kurumun ihtiyacı ve her yapılan iş konusu ve kapsamı farklı olmakla birlikte bunların hepsi ortak temalar içermektedir. MakroNorm’un sunduğu proje, program ve birçok başka konuları içeren danışmanlık hizmetleri yürütmekte olduğunuz işlerde size büyük destek sağlayacaktır.

Bu hizmet programları aşağıdaki konuları içermektedir:

  • Uygulama: Projenizin 'en iyi uygulama metotları' ile organizasyonu, planlanması ve yürütülmesi
  • Kuruma metodoloji adapte etme desteği: Kurumunuzun yapısına göre uyarlanmış yönetim metotlarının kurum işleyişine adapte edilmesi
  • İş Planı hazırlama desteği: Proje veya programınız için İş Planının hazırlanmasına destek
  • Fayda Yönetimi: Proje ve programlara yaptığınız yatırımladan elde etmeyi beklediğiniz faydaların planlanması
  • Proje sağlık kontrolü: Yürütmekte olduğunuz projenin durumu konusunda bağımsız sağlık kontrolü
  • Yatırım Hayat Döngüsü desteği ve yönetme
  • Proje ve operasyonel risk yönetimi planlama